Vnitřní řád skupiny

Jak to u nás chodí

Podpisem a odevzáním přihlášky se zájemce stává členem taneční skupiny Soul United.

 • Člen SU souhlasí s členským příspěvkem na kurzovné ve dvou splátkách v kalendářním roce, a sice v září a lednu daného roku, není-li řečeno jinak.
 • V případě neúčasti na tréninku je člen SU povinen oznámit skutečnost jeho lektorovi před začátkem tréninku.
 • Člen SU nesmí ohrozit svoji bezpečnost, ani bezpečnost ostatních tanečníků.
 • V případě hrubé porušení kázně může být člen, bez nároku vrácení příspěvku na kurzovném, vyloučen.
 • Člen, který nebude pravidelně docházet na tréninky bude upozorněn a rodiče budou informováni o špatné docházce.
 • Rodiče se mohou kdykoliv informovat o docházce dítěte, či jeho přístup.
 • Člen který se odhlásí z tanečních lekcí Soul United je bez nároku na vrácení kurzovného.
 • Člen Soul United s podepsáním a odevzdáním přihlášky (u mladších 18ti let podepsány zákonným zástupcem) souhlasí s uveřejněním fotografií/videí na reklamních materiálech, či jiné mediální komunikace spojené se Soul United.
 • Soutěžní složky Soul United si hradí taneční kostýmy ze svých zdrojů. Následně se stávají majetkem člena. V případě hrubého poničení kostýmu si člen opatří zničenou část novou.
 • Veškeré osobní údaje slouží pouze pro vnitřní účely Soul United, nebudou poskytována třetím osobám a budou chráněna proti zneužití. 
 • Člen má nárok na slevy týkající se Soul United jako jsou Open Classy a workshopy, na které bude vždy a včas upozorněn. Výše slevy bude vždy řečena.