Vnitřní řád skupiny

Jak to u nás chodí

Podpisem a odevzáním přihlášky se zájemce stává členem taneční školy Soul United.

 • Člen SU souhlasí s členským příspěvkem na kurzovné ve dvou splátkách v kalendářním roce, a sice v září a lednu daného roku, není-li řečeno jinak.
 • V případě neúčasti na tréninku je člen SU povinen oznámit skutečnost jeho lektorovi před začátkem tréninku.
 • Člen SU nesmí ohrozit svoji bezpečnost, ani bezpečnost ostatních tanečníků. Být ohleduplný.
 • V případě hrubé porušení kázně může být člen, bez nároku vrácení příspěvku na kurzovném, vyloučen.
 • Člen, který nebude pravidelně docházet na tréninky bude upozorněn a rodiče budou o docházce informování.
 • Rodiče se mohou kdykoliv informovat o docházce dítěte, či jeho přístup.
 • Člen který se odhlásí z tanečních lekcí Soul United z vlastního přičinění je bez nároku na vrácení kurzovného.
 • Člen Soul United s podepsáním a odevzdáním přihlášky (u mladších 18ti let podepsány zákonným zástupcem) souhlasí s uveřejněním fotografií/videí na reklamních materiálech, či jiné mediální komunikace spojené se Soul United.
 • Soutěžní složky Soul United si hradí taneční kostýmy ze svých zdrojů. Následně se stávají majetkem člena. V případě hrubého poničení kostýmu si člen opatří zničenou část novou.
 • Veškeré osobní údaje slouží pouze pro vnitřní účely Soul United, nebudou poskytována třetím osobám a budou chráněna proti zneužití. 
 • Člen má nárok na slevy týkající se Soul United jako jsou Open Classy a workshopy, na které bude vždy a včas upozorněn. Výše slevy bude vždy řečena.

Studenti SU programu:

 • Souhlasí s uhrazením příspěvku na program převodem na účet uvedený v přihlášce/na webu
 • se přihlašují na konkrétní program, kam zasílají přihlášku
 • jsou povinni řídit se instrukcemi lektora, být ohleduplní vůči majetku a ostatním studentům
 • Uhradit škodu způsobenou z nedbalosti v prostorách Soul United
 • Za ztracené cennosti uložené v šatně nenese Soul United zodpovědnost.
 • Student souhlasí s pořízením a případným uveřejněním fotografií/videí na mediální komunikaci spojené se Soul United
 • Odhlášení z programu 10 dní před jeho začátkem činí storno poplatek 20%, nebo si student za sebe může najít náhradu. 
 • Odhlášení z programu 1-9 dní před jeho začátkem činí storno poplatek 40%, nebo si student za sebe může najít náhradu.
 • V případě nemoci, potvrzené lékařskou zprávou, je storno poplatek o polovinu nižší, než je uvedeno výše. Nebo se účastník po dohodě s organizátorem přihlásí na jiný termín SU Programu beze změny platby.
 • V případně onemocnění po začátku programu se příspěvek vrací ve výši 60%, pokud nebude domluveno jinak
 • Jestliže student SU Programu nebude přítomen na lekcích vlastním uvážením (nedostaví se z vlastní vůle, bez lékařského potvrzení nemoci/omezení), zaniká tím nárok na kompenzaci/vrácení kurzovného.