TANEČNÍ STYLY

CO SE U NÁS NAUČÍTE

Tanec nemá hranic, svoje limity si tvoříš ty sám

Zaměřujeme hlavně na hip hop (oldschool/newschool) a breakdance, ale i další streetdancové styly jako je housedance, popping, locking, ale i dancehall a další.

Při hodinách je kladen důraz nejen na konkrétní choreografii, ale hlavně na rozvoj tanečníka a jeho osobnosti. Každý tanečník si časem najde a objeví svůj chrarakter. 

"Při výuce mi nejde jen o to, aby mě studenti kopírovali, ale aby do tance vložili i svůj projev a emoce. A tím si vytvořili svůj osobitý styl."  

V naší skupině se prolínají různé životní příběhy, přichází mnoho osobností, které ani netuší jaký v sobě mají potenciál. Jde o to otevřít a propojit všechny příběhy, spojit je v jeden velký celek, který pak žije a dýchá jako velký organismus a tím svůj potenciál/talent rozvinout do bezmezných hranic. 

Učíme se nejen tancovat, ale poznávat i jiné hodnoty jako je přátelství, pracovitost, dosahování cílů, překonávání svých dosavadních limitů, společná radost i starost. To je síla komunity a rodiny. To je síla Soul United.


Chceš se k nám přidat?